سامانه ثبت نام

شناسایی مولکولی و فرآیند خودآرایی

3 مهر 1395

شناسایی مولکولی و فرآیند خودآرایی از شاخه های شیمی مولکولی است که جزو محورهای کنگره بین المللی جامع شیمی ایران نیز است.

شیمی مولکولی، بیش از حدود دو قرن، طیف گسترده ای از روش های بسیار قدرتمند برای ایجاد مواد و مولکولهای پیچیده  را از اتم های بهم پیوسته با پیوند کووالانسی توسعه داده است. فراسوی شیمی مولکولی، شیمی فرامولکولی قصد دارد ساخت سامانه های شیمیایی کاربردی و بسیار پیچیده از اجزایی که بوسیله نیروهای بین مولکولی در کناریکدیگر نگهداشته شده اند را معرفی کند.  گیرنده های مولکولی زیادی که قادرند به طور انتخابی با سوبستراهای ویژه  تعامل های غیر کووالانسی برقرار کنند، شناخته شده اند. آنها شناسایی مولکولی را مبتنی بر اطلاعات ذخیره شده در مولکول های تعامل کننده همنوع، انجام می دهند. این گیرنده ها  ممکن است بر تجزیه فرامولکولی و فرآیندهای حمل و نقل گزینشی اثر گذار باشند. نظارت بر این روند که بوسیله فرآیندهای شناسایی صورت گرفت، توسعه عوامل فرامولکولی و مولکولهای اصلی را اجازه می دهد، منظور سامانه هایی هستند که از نظر ساختاری و عملکردی از ترکیبات و مؤلفه های مولکولی به طور مناسب سازماندهی شده و انسجام یافته اند. آن ها به منظور ارائه یک کنش خاص طراحی شده اند (فعال از نظر نوری ، فعال از نظر الکتریکی، فعال از نظر یونی و...) و با مشخصات ساختاری مورد نیاز برای مونتاژ یک ساختار فرامولکولی سازمان یافته، آماده شده اند. به این ترتیب زمینه های فرامولکولی فوتونیک، الکترونیک، آیونیک و... ظهور یافت.  اساسی ترین و مؤثرترین کمک شیمی فرامولکولی به علم شیمی، بیش از مشخصات فضایی (ساختاری) و گذرای (دینامیکی) آن، کاربرد مفهوم اطلاعات مولکولی و نتایج فرعی حاصل از آن، دستورالعمل ها و سامانه های شیمیایی برنامه ریزی شده با هدف بهبود بخشیدن کنترل پیشرفته ی سازماندهی ماده بوده است.  این امر به درک هر چه واضح تر موضوع منجر شد و تجزیه و تحلیل عمیق تر کاربرد  اطلاعات بدست آمده در جزئیات و دگرگونی ماده، ردیابی مسیر از ماده تغلیظ یافته به ماده بیشتر و بیشتر سازمان یافته، به سمت سامانه هایی که پیچیدگی فزاینده ای دارند را ممکن ساخت.  به این ترتیب شیمی فرامولکولی راه را به سوی ظهور علم شیمی به عنوان یک علم اطلاعاتی هموار کرد. در واقع شیمی فرامولکولی به عنوان ساختارهای تولید شده از طریق فعل و انفعالات غیر کووالانسی مولکولی آغاز شد و توسعه یافت و با اعمال تغییرات  مناسب در این تعاملات بین مولکولی، به تدریج به شیمی اطلاعات مولکولی تغییر شکل یافت. اطلاعات مولکولی به نوعی با ذخیره سازی اطلاعات در سطح مولکولی، در ویژگی های ساختاری و بازیابی آن، انتقال، پردازش در سطح فرامولکولی ارتباط پیدا می کند. این سازوکار در سایه فرایندهای شناسایی مولکولی از طریق الگوهای تعاملی و ارتباط های فضایی و سه بعدی (پیوندهای هیدروژنی، توالی هایی از گروه های دهنده و پذیرنده، واحدهای کوئوردیناسیون یون فلزی و غیره) عمل می کند.  درضمن، علاوه بر این اطلاعات که در طی تماس مستقیم بین مولکولی احساس می شود،  بررسی بر روی سوبسترای انتخابی (یون ها و یا مولکول ها) که از غشاء ها عبور می کنند، امکان کشف ارسال پیام ویا سیگنال به صورت  فلوی مغناطیسی مولکولی ویا یونی را از یک فاصله مشخص فراهم کرده است.  دستیابی به شناسایی بهینه مولکولی حاصل توجه ویژه به استخراج جفت های گیرنده-سوبسترا که از نظر ساختار هندسی و کنش متقابل همدیگر را تکمیل می کنند است. فراسوی تسلط ما از نظر علمی بر فرایند پیش آرایی و بهره گیری از آن، شیمی فرامولکولی فعالانه در حال کاوش طراحی سامانه هایی بوده است که خود-آرایی را دستخوش تغییر کرده است.  سامانه هایی که قادر به تولید خودبخودی ساختارهای به خوبی مشخص شده و سازماندهی شده از طریق مونتاژ خودبخودی اجزائشان هستند. اهداف کنگره شیمی ایران شناسایی چالش های موجود در کاربرد بهینه علم شیمی در صنعت تولید، ارائه جدیدترین یافته های پژوهشی در زمینه شیمی و کلیه گرایش های آن است.

برچسب: نخستین همایش بین المللی شیمی ایران، کنگره بین المللی جامع شیمی ایران، کنگره شیمی، شیمی فرامولکولی، الکتروشیمی ترکیبات معدنی، فتو شیمی، شیمی صنایع معدنی، طیف سنجی، شیمی نظری، سنتز، ترکیبات معدنی، نانو ساختار ها، شیمی آلی فلزی، تصفیه آب، شیمی دارویی، شیمی سبز، شیمی پوشش، دکتر آقابزرگ، دکتر دلاور


548
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
مجلات حامی

تماس با دبیرخانه

 

02133699094 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش