سامانه ثبت نام

محورهای کنگره

شیمی آلی

معرفها، کاتالیزورها، روشهای جدید برای تهیه ترکیبات آلی

شیمی هتروسیکل و ترکیبات طبیعی

شیمی تئوری و مدل سازی مولکولی

مایعات یونی وکاربردها

روشهای نوین درآموزش شیمی آلی

شیمی کاتالیست

شیمی تجزیه

طیف ‏سنجی تجزیه‌‏ای

الکتروشیمی تجزیه‌‏ای

شیمی تجزیه و محیط زیست

شیمی تجزیه در صنعت

فرآيندهاي جداسازي

کمومتریکس

شیمی فیزیک

ترمودینامیک

مکانیک آماری

شیمی کوانتومی

شیمی فیزیک کاربردی

ترموديناميك و تعادل فازي

خوردگی

شیمی معدنی

بیو شیمی معدنی

شیمی صنایع معدنی

فتو شیمی معدنی

پلیمر های معدنی

شیمی فرامولکولی

الکتروشیمی ترکیبات معدنی

طیف سنجی ترکیبات معدنی

سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی

شیمی نظری و محاسباتی ترکیبات معدنی

سنتز و شناسایی ترکیبات معدنی

نانو شیمی

نانو تکنولوژی

آشنایی با نانو ساختار ها

روش های سنتز و شناسایی نانو ساختار ها

نانو و صنعت

کاربرد فناوری نانو

سایر

شیمی کاربردی.

فیتو شیمی

شیمی پلیمر

بیو شیمی

شیمی آلی فلزی

نفت ومهندسي مخازن

شیمی پوشش

شیمی هسته ای

شیمی صنایع غذایی

تصفیه آب

کاربرد روش های محاسباتی در شیمی

شیمی دارویی

شیمی سبز

شیمی رنگ، سرامیک،چسب

کاربرد شیمی در محیط زیست

کاربرد شیمی در صنایع غذایی

نوآوری ابداعات و اختراعات

تجاری سازی و مالکیت فکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلات حامی

تماس با دبیرخانه

 

02133699094 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش