سامانه ثبت نام

اهداف کنگره

  • بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در این حوزه
  • ارائه جدیدترین یافته های پژوهشی در زمینه شیمی و کلیه گرایش های آن
  • شناسایی چالش های موجود در کاربرد بهینه علم شیمی در صنعت تولید
  • برقراری ارتباط موثر میان دانشگاهیان این حوزه و صاحبان صنعت
  • معرفی طرحهاي پژوهشي به منظور استفاده از منابع اوليه ارزنده موجود در جامعه 
  • بررسی چالش های موجود در آموزش و پژوهش در این عرصه
  • کشف توانمندی های پژوهشگران و محققان جوان در این عرصه

 

مجلات حامی

تماس با دبیرخانه

 

02133699094 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش