سامانه ثبت نام


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 31 خرداد 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 31 خرداد 1396
آخرین مهلت ثبت نام 3 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 خرداد 1397
اعلام نتایج داوری 3 خرداد 1397
تاریخ برگزاری 5 خرداد 97
برگزارکننده مرکز همایش ها
مجلات حامی

تماس با دبیرخانه

 

02133699094

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش