سامانه ثبت نام


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 31 خرداد 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 31 خرداد 1396
آخرین مهلت ثبت نام 13 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 13 تیر 1397
اعلام نتایج داوری 13 تیر 1397
تاریخ برگزاری تیر ماه 97
برگزارکننده مرکز همایش ها
مجلات حامی

تماس با دبیرخانه

 

02133699094 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش