سامانه ثبت نام


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 31 خرداد 1398
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 31 خرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام 13 شهریور 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 13 شهریور 1398
اعلام نتایج داوری 13 شهریور 1398
تاریخ برگزاری شهریور98
برگزارکننده مرکز همایش ها
مجلات حامی

تماس با دبیرخانه

 

02133699094 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش